Ceník ubytování za 1 osobu: 1 den 850Kč/den, 2 a více dnů 800Kč/den
(plus poplatek obci)

Apartmany

Baťův kanál

Baťův kanál - PetrovBaťův kanál protéká okrajem Petrova, původně byl vybudován firmou Baťa ještě před 2. světovou válkou speciálně pro dopravu lignitu. Při jeho budování dostalo práci mnoho místních lidí, což bylo přínosem pro celé okolí. Baťák, jak jej místní obyvatelé nazývají, byl v nedávných letech upraven pro opětovnou dopravu lodí, teď již čistě výletních. Při znovu otevření Baťova kanálu byl v Petrově i syn zakladatele firmy, díky které mohl Baťák vůbec vzniknout, pan Tomáš Baťa mladší. Typickým prvkem Baťova kanálu jsou tzv. komory, které udržují a regulují hladinu vody. V současnosti se zde můžete v sezóně projet na loďkách, jejichž půjčovny jsou už snad po celé délce baťáku.

Baťův kanál   Baťův kanál   Baťův kanál

Baťův kanál   Baťův kanál   Baťův kanál

Vinařství Svoboda
Copyright © Vinařství Svoboda